Studie

 

Skryté šilhání (heteroforie) se týká v menší či větší míře každého z nás. Ve většině případů není jeho měření součástní běžného vyšetření a mezi námi se vyskytuje mnoho jedinců, kteří i přes silné obtíže nemají tuto vadu řešenou. Stejně jako u bežného šilhání je u šilhání skrytého uchýlené oko, tato vada však není patrná, protože náš organismus proti tomuto stavu bojuje kompenzačními procesy. Tyto kompenzační procesy sice navrací oko do správné polohy a tedy zamezí vzniku dvojitého obrazu, který znemožňuje pohodlné vidění, ale tyto procesy se neobejdou bez vzniku velké řady potíží. Příznaky které se objevují u této vady mohou člověka dokonce i vyloučit z některé činnosti, nebo mu tuto činnost velmi znepříjemňovat. Od pálení očí a jejich zarudnutí, občasného rozmazání obrazu, dlouhého zaostření při změně pohledu, se můžeme dostat k závažným příznakům jako nepříjemné dlouhé čtení nebo práce na počítač, porucha prostorového vidění a odhadu vzdálenosti, občasné rozdvojení obrazu a další.

Hlavní cíle studie

Určit zastoupení heteroforií, které jsou z důvodu vzniklých obtíží nutné korigovat. Tyto heteroforie zařadit do skupin dle typu skrytého šilhání a určit jejich poměrné zastoupení. Různé typy heteroforií mohou mít odlišné příznaky a také jinou prognózu nápravy vzniklých poruch. Objasnit nejčastěji se vyskytující příznaky a přiřadit je k různým typům skrytého šilhání.

Hlavním cílem je zlepšit diagnostiku skrytého šilhání a tím i zvýšit procento korekce u jedinců, u kterých tato vada způsobuje nepříjemné obtíže.

 

Metodika

Do studie budou zahrnuti klienti, kteří podstoupí kompletní vyšetření základních očních vad a následné vyšetření skrytých vad. Při vyšetření bude použita německá metoda MKH (měření a korekce dle Haaseho).

Předpokládaná délka studie je 2,5 roku.

Studie probíhá v rámci doktorské práce na téma: Binokulární korekce, měření a korekce heteroforií metodou MKH.

Zpracovatel: Mgr. Pavel Kříž (více zde)

 

Objednat se na vyšetření můžete na těchto kontaktech:

Mail: vysetreni-zraku@email.cz

Tel.: 777/609535

Šipka Víte, že.......?

Víte, že kromě krátkozrakosti a dalekozrakosti výrazně snižuje vidění a způsobují obtíže i oční astigmatismus a heteroforie? Jejich zastoupení v populaci je výrazné (astigmatismus 90% a heteroforie až 80%). Myslíte, že Vám byly tyto vady vždy měřeny? (více o očních vadách zde)

Šipka Víte, že......?

Víte, že mimo vyšetření základních očních vad je důležité i vyšetření zrakových funkcí jako kontrastní citlivost, zorné pole, prostorové vidění, barvocit, adaptace a další? Byly Vám tyto funkce někdy měřeny? (Přečtěte si více o zrakových funkcích zde)

 

Šipka Víte, že.......?

Víte, že spolehlivé a kompletní vyšetření zraku by mělo trvat alespoň půl hodiny? Jak dlouho trvalo měření Vaších očí? (více o vyšetření zraku)

Šipka Víte, že.......?

Víte, že odlišné brýle bude potřebovat profesionální řidič, jiné pracovník v kanceláři, operatér a nebo skladník? Dokonce i pro stejnou profesi mohou být odlišné brýle. (více o vyšetření dle profese zde)

 


Mgr. Pavel Kříž, Kovářská 122/13, Kroměříž 725 984 516