Heteroforie

 

Heteroforie neboli skryté šilhání je častou oční vadou, přibližně 80% populace vykazuje určitou míru této vady. V pravém významu se však nejedná o oční vadu, ale o poruchu okohybných funkcí, příznaky jsou však velmi podobné jako u jiných očních vad. Pálení očí, celková a oční únava, občasné rozmazávání a rozdvojení obrazu, nejistý odhad vzdálenosti, dlouho trvající zaostření při změně pohledu z dálky na čtení a naopak, to jsou jen některé z velké řady příznaku.

Přesná diagnostika heteroforií je náročná, většina jedinců, kterým způsobuje skryté šilhání nepříjemné obtíže, zůstává bez řešení. Vyšetření vyžaduje speciální přístrojové vybavení, odbornost a větší časovou dotaci, i z těchto důvodů je středisek zabývajících se touto problematikou v České republice velmi málo. Středisko optometrie nabízí svým klientům kompletní měření, které se mimo jiné detailně věnuje vyšetření funkcí spojených s okohybným aparátem, diagnostice a nápravě skrytého šilhání. Vyšetřujeme uznávanou německou metodou MKH.

 

Heteroforie Heteroforie

obr. č.1 Na prvním obrázu je znázorněna správná spolupráce obou očí, která umožňuje obrazy spojit do jednoho vjemu. Na druhém obrázku je pravé oko uchýlene k nosu (esoforie), obraz holčičky není vytvářen v místě nejostřejšího vidění (znázorněno světle modrým koružkem) a proto se obrazy nespojí v jeden vjem.

 

Definice

 

Označení skryté šilhání je doslovné, i přesto, že u osob i s vyšší hodnotou této vady není žádné vychýlení oka jako u zjevného šilhání patrné, opravdu jedno z očí je zatíženo vadou jeho postavení. Důvodem proč si šilhání nemůžeme všimnout je kompenzační mechanismus zrakového aparátu, který zvýšenou činností jednoho nebo více okohybných svalů vrací oko do správné rovnoběžné polohy. Této schopnosti se odborně říká motorická fúze a každý z nás disponuje určitou mírou. Dlouhodobá práce okohybných svalů, které narovnávají oko do správné polohy není přirozená a může způsobovat nejrůznější obtíže, které jsou charakteristické pro intenzivní svalové namáhání. Celková a oční únava, pálení očí, obtížné čtení, pomalé zaostření, občasné rozmazávání či rozdvojení obrazu při únavě jsou častě komplikace.

Pokud je vada vyšší a nebo slabá funkce kompenzačního procesu, dochází k rozdvojenému vidění, v tomto případě se zapojí další kompenzační proces, který je uskutečňován korovými zrakovými centry. Ty jsou schopny spojit vedle sebe ležící obrazy v jeden vjem. Protože tento proces buď zcela nebo částečně nahradil svalovou práci, která vrací oko do rovné polohy, je oko jemně uchýlené. Vychýlení je minimálně a nebo vůbec patrné. Ani tato funkce spojení obrazů se neobejde bez vzniku charakteristických potíží. Vlivem tohoto procesu utrpí prostorové vidění což způsobuje nejistý odhad vzdálenosti a zhoršenou orientaci v prostoru při různých činnostech. Tyto potíže se mohou projevovat špatným odhadem při předjíždění nebo parkování, minutím či rozbitím předmětu, který jsme chtěli uchytit či nechtěným naražením do překážky, kterou jsme vnímali v jiné vzdálenosti. Takto snížené prostorové vidění nemusí být trvalým stavem a je možná jeho náprava tréninkem nebo brýlemi.

 

Příčiny

 

Heteroforie mohou být jak vrozené, tak i získané. Vrozené skryté šilhání nemusí po mnoho let způsobovat žádné komplikace. K jeho projevu může dojít při zvýšené psychické a fyzické námaze. U většiny jedinců není tato situace řešena, příznaky jsou velmi podobné jako u jiných očních vad a tak se můžeme setkat, že při absolvování vyšetření jsou aplikovány dioptrie, které neřeší skutečnou příčinu a skryté šilhání je přehlédnuto. Čím dál častěji se setkáváme s klienty, kteří několik let nosí brýle, přesto s nimi nejsou zcela spokojeni, dioptrie se často mění a obtíže, kvůli kterým je nosí zcela nebo částečně přetrvávají. V takovém případě se velmi vážně dá usuzovat, že se může jednat o heteroforii a na místě je detailní vyšetření.

Získané heteroforie mají silnější projev, často se setkáme s diplopií, která u vrozené heteroforie je méně častá. Příčinou mohou být nádory, různé onemocnění, nebo úraz. Při náhlém vzniku obtíží je nutné vždy odeslání k neurologovy na detailní vyšetření. Pokud jsou výsledky bez nálezu, je možné řešit tento stav speciálními brýlemi (tzv. prizmatická korekce).

 

Možnosti korekce

 

Heteroforie jsou často v kombinaci s krátkozrakostí, či dalekozrakostí a případně ještě s očním astigmatismem. Mezi možnosti korekce patří zrakový trénink a nebo brýlová korekce. Tuto vadu nelze řešit kontaktními čočkami a chirurgický zákrok je v možnostech korekce až na posledním místě. O metodě korekce musí rozhodnout odborník a pro každého existuje individuální řešení.

Pro korekci skrytého šilhání se rozhodujeme pouze v případě, že jsme si jistí, že tato vada způsobuje nepříjemné obtíže a, že se dá očekávat jejich zlepšení.

 

Proč korigovat?

 

Důvodem proč se této oční vadě věnovat, i když ve většině případech nesnižuje ostrost vidění je zvýšení komfortu, výkonnosti a bezpečí. V předchozích odstavcích byly uvedeny různé symptomy, nositelé korekce této vady uváděli nejčastěji některý z nich. Pro mnoho klientů znamenalo vyřešení těchto komplikací velkou úlevu, především pokud obtíže přetrvávali delší dobu a  nenacházeli očekávanou pomoc. U každého je intenzita uvedených příznaků jiná, mnohdy jde až do extrému, jindy má zase mírnější průběh.

Korekce skrytých očních vad Vás může plně vrátit do plného pracovního tempa, sportovního a společenského života.

Šipka Víte, že.......?

Víte, že kromě krátkozrakosti a dalekozrakosti výrazně snižuje vidění a způsobují obtíže i oční astigmatismus a heteroforie? Jejich zastoupení v populaci je výrazné (astigmatismus 90% a heteroforie až 80%). Myslíte, že Vám byly tyto vady vždy měřeny? (více o očních vadách zde)

Šipka Víte, že......?

Víte, že mimo vyšetření základních očních vad je důležité i vyšetření zrakových funkcí jako kontrastní citlivost, zorné pole, prostorové vidění, barvocit, adaptace a další? Byly Vám tyto funkce někdy měřeny? (Přečtěte si více o zrakových funkcích zde)

 

Šipka Víte, že.......?

Víte, že spolehlivé a kompletní vyšetření zraku by mělo trvat alespoň půl hodiny? Jak dlouho trvalo měření Vaších očí? (více o vyšetření zraku)

Šipka Víte, že.......?

Víte, že odlišné brýle bude potřebovat profesionální řidič, jiné pracovník v kanceláři, operatér a nebo skladník? Dokonce i pro stejnou profesi mohou být odlišné brýle. (více o vyšetření dle profese zde)

 


Mgr. Pavel Kříž, Kovářská 122/13, Kroměříž 725 984 516