Presbyopie

V českém překladů má presbyopie velmi nelichotivé označení stařecká vetchozrakost. Jak z názvu vyplívá, je výskyt vady vztažený na věk, její první manifest přichází okolo 35roku života. Jedná se o jedinou oční vadu, kterou trpí od určitého věku všechny oči, dříve však dalekozrací.

 

Presbyopie 1

obr. č.1 Na obrázku je znázorněna presbyopie. Akomodace je nižší než 2,5D, takové oko vidí vše co je blíže než 40cm rozmazaně

Presbyopie 2

obr. č.2 U tohoto oka je akomodace již nižší než 1D, oko vidí ostře pouze na dálku

Definice

Jako presbyopie se označuje stav, kdy klesne schopnost akomodace pod 4D (nemožnost zaostřit blíže než na 25cm). Celý život nám ostrý pohled na bližší vzdálenosti zajišťuje schopnost navyšovat dioptrie a tedy i lomivost oka (akomodace – viz níže), tak aby při pohledu blíže než na 6m nevznikal obraz za sítnicí. Tato funkce však není celý život stabilní a od dětství dochází k soustavnému snižování míry akomodace. Jedná se tedy o progresivní vadu, která se zastaví až při úplné ztrátě akomodace.

Nejnáročnější je pohled na blízko, kdy sledujeme drobné detaily (např. text u složení produktů), proto abychom je dokázali rozeznat přibližujeme objekt až na vzdálenost okolo 20-25cm. Na takovou vzdálenost je nutné akomodovat 5D a právě při sledování drobných detailů poprvé můžeme zaznamenat počínající presbyopii. Znaky nedokážeme zaostřit, jsou jemně šedé a rozmazané, místo přiblížení je nutné pro čtení text oddálit, ale ani to nám nepomůže, protože je obraz zase menší.

Později se něco podobného začíná objevovat i při čtení z naší běžné čtecí vzdálenosti 35-40cm. Tato činnost začíná být unavující, vidění se občasně rozmazává, může se objevit pálení a zarudnutí očí nebo i bolest hlavy. Schopnost akomodace nyní kolísá okolo 3D.

Nakonec je mimo neostré čtení obtížný pohled na počítač a jiné činnosti na vzdálenost okolo jednoho metru. Ostré vidění zůstává pouze na dálku tak jak je patrné z obrázku č.2.

Demonstrece vidění presbyopie

obr. č.3 Zleva doprava: Na prvním obrázku je oko, jehož akomodace je dostatečně velká pro zaostření i na čtení. Druhý obrázek demonstruje presbyopii, kdy snížená akomodace způsobuje rozmazané vidění na čtení. Třetí obrázek znázorňuje pokročilou presbyopii, kromě čtení je rozostřený pohled i na mnitor počítače.

Co je akomodace?

Akomodace je schopnost plynule navyšovat dioptrie podle pozorované vzdálenosti. Čím blíže je pozorovaný předmět, tím je nutnost akomodace vyšší. Kdyby k akomodaci nedošlo, předmět v bližší vzdálenosti než 6m by se nezobrazil na sítnici, ale za ní, tak jako u dalekozrakosti. Proces akomodace je zajištěn prácí oční čočky, která je schopna měnit svůj tvar a polohu. Oční čočka je zavěšená na tzv. zonulárním aparátu, který je ovládán oční svalem. Při potřebě zaostřit na bližší vzdálenost se zatne tzv.ciliární sval, který způsobí povolení zonulárních vláken, natažená oční čočka se vypoukne, lehce posune dopředu a zvýší svoji lomivost. Tímto je oční čočka schopna zvýšit svoji lomivost v dětství z 19D až na hodnotu okolo 40D.

Příčina

Příčina akomodace byla v minulosti velmi častým tématem. Vystřídalo se mnoho teorií, dnes se odborníci přiklání především k jednomu faktoru a tím je ztráta elasticity oční čočky. Ta vzniká postupným usazováním zplodin jejího metabolismu. Tvrdá čočka umožňuje pouze částečné vyklenutí a akomodace je snížená. Ve finálním stádiu je čočka již tak tvrdá, že je schopnost akomodace nulová. Jako další, dnes však jíž zavrhnuté teorie se uváděla snížená schopnost ciliárního svalu a nebo povolená vlákna zonulárního aparátu.

Možnosti korekce

Tato oční vada je velmi podobná jako dalekozrakost  pro vytvoření obrazu na sítnici předkládáme spojné čočky. Možností korekce jsou samostatné brýle pouze na čtení, které mohou v lehčích stádiích presbyopie umožnit ostré vidění i na počítač, nebo tzv. kombinované brýle (odborně multifokální, nebo progresivní), které poskytují ostrost na všechny vzdálenosti i v pokročilých stádiích. Ty existují ve dvou variantách, první tzv. kancelářská nabízí ostrost na čtení a práci s počítačem, druhá varianta (multifokální) pak na všechny vzdálenosti. U každého klienta je nutno postupovat zcela individuálně. Volená korekce se určuje dle profese klienta, pozorovaných vzdáleností, dokonce i dle koníčků a zálib.

Proč korigovat?

Ještě předtím, než začne presbyopie způsobovat soustavnou neostrost na čtení se objevují příznaky popsané výše. Únava, pálení a zarudlé oči při soustavné práci mají být naším prvním impulsem pro detailní vyšetření zraku, kde je určena míra akomodace. Brýle zcela napraví veškeré symptomy a znovu umožní pohodlné čtení a plnou pracovní výkonnost.

Šipka Víte, že.......?

Víte, že kromě krátkozrakosti a dalekozrakosti výrazně snižuje vidění a způsobují obtíže i oční astigmatismus a heteroforie? Jejich zastoupení v populaci je výrazné (astigmatismus 90% a heteroforie až 80%). Myslíte, že Vám byly tyto vady vždy měřeny? (více o očních vadách zde)

Šipka Víte, že......?

Víte, že mimo vyšetření základních očních vad je důležité i vyšetření zrakových funkcí jako kontrastní citlivost, zorné pole, prostorové vidění, barvocit, adaptace a další? Byly Vám tyto funkce někdy měřeny? (Přečtěte si více o zrakových funkcích zde)

 

Šipka Víte, že.......?

Víte, že spolehlivé a kompletní vyšetření zraku by mělo trvat alespoň půl hodiny? Jak dlouho trvalo měření Vaších očí? (více o vyšetření zraku)

Šipka Víte, že.......?

Víte, že odlišné brýle bude potřebovat profesionální řidič, jiné pracovník v kanceláři, operatér a nebo skladník? Dokonce i pro stejnou profesi mohou být odlišné brýle. (více o vyšetření dle profese zde)

 


Mgr. Pavel Kříž, Kovářská 122/13, Kroměříž 725 984 516