Zorné pole


Tato funkce nám zajišťuje schopnost orientace v prostoru a periferního vidění. Její výrazný pokles může mít mnohem horší následky než pokles zrakové ostrosti. Ke snížení rozsahu zorného pole může dojít vlivem onemocnění očí (např. glaukom – zelený zákal), poruchou zrakové dráhy a zrakových center, nebo vyloučením či utlumením jednoho oka z procesu vidění (např. u šilhání).


Zorné pole je možné orientačně vyšetřit tzv. konfrontační metodou, kdy srovnává vyšetřovatel své zorné pole se zorným polem klienta. Jednoduchý test může upozornit na nutnost detailního vyšetření, které se provádí většinou v očních ambulancích nemocnic. Podrobné určení zorného pole zkoumá nejenom jeho rozsah, ale i citlivost. Mimo těchto metod se využívá ke zjištění kvality centrální části zorného pole tzv. Amslerův test, který by měl být součástí každého vyšetření zraku.

 

Proč je vyšetření zorného pole důležité?

 

Pro určité povolání je nutné zjištění velikosti zorného pole, jeho může být pro některé činnosti a profese nebezpečné. Každý držitel řidičského průkazu by měl podstoupit alespoň orientační měření zorného pole. Snížení zorného pole nás upozorňuje na možnost očního onemocnění.

Šipka Víte, že.......?

Víte, že kromě krátkozrakosti a dalekozrakosti výrazně snižuje vidění a způsobují obtíže i oční astigmatismus a heteroforie? Jejich zastoupení v populaci je výrazné (astigmatismus 90% a heteroforie až 80%). Myslíte, že Vám byly tyto vady vždy měřeny? (více o očních vadách zde)

Šipka Víte, že......?

Víte, že mimo vyšetření základních očních vad je důležité i vyšetření zrakových funkcí jako kontrastní citlivost, zorné pole, prostorové vidění, barvocit, adaptace a další? Byly Vám tyto funkce někdy měřeny? (Přečtěte si více o zrakových funkcích zde)

 

Šipka Víte, že.......?

Víte, že spolehlivé a kompletní vyšetření zraku by mělo trvat alespoň půl hodiny? Jak dlouho trvalo měření Vaších očí? (více o vyšetření zraku)

Šipka Víte, že.......?

Víte, že odlišné brýle bude potřebovat profesionální řidič, jiné pracovník v kanceláři, operatér a nebo skladník? Dokonce i pro stejnou profesi mohou být odlišné brýle. (více o vyšetření dle profese zde)

 


Mgr. Pavel Kříž, Kovářská 122/13, Kroměříž 725 984 516