Akomodace a konvergence

 

Akomodace je mechanický proces uvnitř našeho oka, který nám zajišťuje zaostření na blízké vzdálenosti (počítač, čtení a další). Akomodační proces je také schopen do určitého věku a výše vady kompenzovat dalekozrakost. Při zaostřování na blízko je nutné aby se obě oči přesně stočili na vzdálenost kterou pozorujeme, jinak bychom viděli dvojitě, mluvíme o tzv. poměru akomodace a konvergence. Tímto poměrem se zabývá během vyšetření velmi málo vyšetřovatelů a v případě nesouhry může mít dotyčný nejrůznější obtíže.

 

Princip akomodace

Akomodace je zajištěna funkcí oční čočky, ovládajícího svalů a závěsným aparátem, který je spojuje. Při potřebě zaostřit na bližší vzdálenost je senzorickými podněty drážděn tzv. ciliární sval, který se stáhne a tím uvolní závěsné vlákna a oční čočka změní svůj tvar. Při klidovém stavu je oční čočka plošší a má přibližně 19D, povolením vláken, které ji drží je schopna se vyklenout, tak že zvýší dioptrie až na hodnotu 40D. Kromě změny svého tvaru mění oční čočka také polohu, při akomodaci je posunuta lehce dopředu (směrem k duhovce). Míra akomodace je věkem proměnlivá, v útlém dětství hodnota akomodace činí okolo 20D, postupně se tato schopnost snižuje. Kolem 35. roku života začíná být akomodace nedostačující a dalším postupem let se tento stav přesouvá do tzv. presbyopie (akomodace menší než 4D). Takové oko nedokáže zaostřit předmět, který je blíže než 25cm. Pokles akomodace má za následek ztráta elasticity oční čočky, ta není již tak pružná jako v mládí a stále méně je schopna měnit svůj tvar. Tím nedochází k takovému vyklenutí jaké je pro zaostření potřebné a obraz nedopadá na sítnici, ale za ní.

 

Akomodace a konvergence

Na vzdálenost kterou pozorujeme je třeba nejenom akomodací zaostřit, ale i přesnou dávkou k míře akomodace stočit obě oči, tak abychom viděli jeden obraz. Mluvíme o konvergenci, která je zajištěna prací okohybných svalů. Porucha tohoto poměru může například způsobit, že zaostříme akomodací na 33cm (3D), ale oči stočíme pouze na 0,5 metru. Obraz se vytváří mimo nejostřejší místa vidění, může být lehce rozmazaný a v některých případech především při dlouhodobé práci rozdvojený. Soustředěná činnost např. při práci s počítačem nebo čtení dokumentů či knížky je náročná, takový člověk je brzo unavený a jeho výkonnost je snížena.

Pro kompletní vyšetření zraku je nutné ověření tohoto poměru a to i u mladých lidí, kteří mají míru akomodace velmi silnou.

Šipka Víte, že.......?

Víte, že kromě krátkozrakosti a dalekozrakosti výrazně snižuje vidění a způsobují obtíže i oční astigmatismus a heteroforie? Jejich zastoupení v populaci je výrazné (astigmatismus 90% a heteroforie až 80%). Myslíte, že Vám byly tyto vady vždy měřeny? (více o očních vadách zde)

Šipka Víte, že......?

Víte, že mimo vyšetření základních očních vad je důležité i vyšetření zrakových funkcí jako kontrastní citlivost, zorné pole, prostorové vidění, barvocit, adaptace a další? Byly Vám tyto funkce někdy měřeny? (Přečtěte si více o zrakových funkcích zde)

 

Šipka Víte, že.......?

Víte, že spolehlivé a kompletní vyšetření zraku by mělo trvat alespoň půl hodiny? Jak dlouho trvalo měření Vaších očí? (více o vyšetření zraku)

Šipka Víte, že.......?

Víte, že odlišné brýle bude potřebovat profesionální řidič, jiné pracovník v kanceláři, operatér a nebo skladník? Dokonce i pro stejnou profesi mohou být odlišné brýle. (více o vyšetření dle profese zde)

 


Mgr. Pavel Kříž, Kovářská 122/13, Kroměříž 725 984 516